CookieBakker.nl

Bij het gebruik van websites van onze partners wordt informatie over uw gebruik van deze websites verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de websites van onze partners.

Google

Websites van onze partners gebruiken technologieën van Google om hun inhoud te verbeteren en gratis te houden. Hierbij verzendt uw webbrowser automatisch bepaalde gegevens naar Google. Die gegevens bevatten onder meer het webadres van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. Google kan ook cookies in uw browser plaatsen of bestaande cookies in uw browser lezen.

Lees hoe Google uw gegevens gebruikt.